Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 20.01.2021 18:35:12 

Kanoe klub Liptákov‚ z.s.

  

                KANOISTA  ROKU  2021

 
    Celoroční oddílová soutěž o titul nejlepšího kanoisty Kanoe klubu Liptákov roku 2021. Tento titul získá řádný člen, který v kalendářním roce nasbírá nejvíc bodů za ujeté kilometry na vodě, sjeté řeky a získané body v Českém poháru vodáků. Tato soutěž nerozlišuje kategorie lodí ani věkové - prostě od kojence po důchodce, od žiletky po raft.
     Členové, kteří jsou držiteli Diamantového odznaku Járy Cimrmana a současně Diamantové plakety inspektora Trachty, budou v této soutěži hodnoceni mimo pořadí.
 
    Za každý ujetý kilometr na vodě s obtížností ZW až WW 2 v období od 1.4. do 30.9. (LÉTO) se členu připočítá 1 bod.
    Za každý ujetý kilometr na vodě s obtížností ZW až WW 2 v období od 1.10. do 31.3. (ZIMA) se připočítají 2 body.
    Za každý ujetý kilometr na vodě s obtížností WW 3 a více, nebo řece při prvním SPA  v období od 1.4. do 30.9. (KATEGORIE III.) se připočítají 3 body.
    Za každý ujetý kilometr na vodě s obtížností WW 3 a více, nebo řece při prvním SPA  v období od 1.10. do 31.3. (KATEGORIE IV.) se připočítají  4 body.
    Za každý řádně dokončený závod Českého poháru vodáků náleží členu 50 bodů. Za každý bod, získaný v tomto závodě, se členu připočítá 1 bod.   
   Za každou hodinu výcviku na umělé či přírodní slalomové dráze se členu započítává 10 bodů.  Za hodinu treninku jízdy, treninku eskymáckých obratů, nebo fyzické přípravy se započítá 5 bodů. V této kategorii se nerozlišuje roční období.
    Za každou sjetou řeku (KATEGORIE VII.) se členu započítává 10 bodů.
 
    Kilometry a obtížnost se určují dle platné kilometráže řek. Kilometry se zaokrouhlují na celá čísla.
 
  JMÉNO LÉTO ZIMA III. IV. ČPV trén. ŘEKY KM BODY
1.  Trubíni  Filip              30        30
2.  Vojčík  Vojtěch              15        15
3.  Delinčák  Radoslav              10        10

 

 
 Rok 2020:
 
      JMÉNO LÉTO ZIMA   III.   IV. ČPV  trén. řeky   KM  BODY
   1.  Vojčík  Vojtěch    178    57        321    305    8    235

   998

   2.  Janoštíková  Markéta    72    39        211    420    8    111    861
   3.  Delinčák  Radoslav    106    24        337    255    8    130    826
   4.  Frydrychová  Eva    66    24        267    320    7    90    771
   5.  Čajková  Kamila    211    38    53      100    25    19    302    761
   6.  Střeštík  Jiří    70          520    50    6    70    726
   7.  Trubíni  Filip    77    8        175    360    6    85    688
   8.  Stojaníková  Michaela    40    54        108    370    6    94    686
   9.  Vojčík  Tomáš    172    52          75    3    224    381
   10.  Kurfürstová  Karolína    46    24        50    165    5    70    359
   11.  Anderle  Jiří    26          272      3    26    328
   12.  Vojčík  Radek    35    28          195    2    63    306
   13.  Kufelová  Romana    46    32        100       8    78    290
   14.  Jarka  Ivo    50    8            2    58    86
   15.  Prášilík  Jakub    17            45    1    17    72
   16.  Chumchal  Jan              50        50
   17.  Doskočilová  Lenka      13            1    13    36
   18.  Korchanová Ema Petra      5          10    1    5    30
   19.  Hamrlová  Eliška    12              1    12    22
mimo  Varga  Ondrej    62    58        287    165    7    120    699
 
 
 
Sjeté řeky za rok 2020:
 
Romana Kufelová - Olše, Odra, Moravice, Teplá, Ohře, Střela, Morava, Svratka
Kamila Čajková - Olše, Odra, Opava, Moravice, Ostravice, Dunajec, Punkva, Sázava, Soča   
                                      Vltava, Opavice, Teplá, Ohře, Střela, Gail, Lieser, Morava, Svratka, Opavice
Tomáš Vojčík - Opava, Moravice, Opavice
Vojtěch Vojčík - Opava, Opavice, Úhlava, Morava, Svratka
Ivo Jarka - Opava, Opavice
Ondrej  Varga - Opava, Moravice, Teplá, Ohře, Střela, Morava, Svratka
Michaela  Stojaníková - Opava, Moravice, Morava, Úhlava, Opavice
Eva  Frydrychová - Moravice, Úhlava, Teplá, Ohře, Střela, Morava, Svratka
Markéta  Janoštíková - Opava, Moravice, Úhlava, Teplá, Ohře, Střela, Morava, Svratka
Radek  Vojčík - Opava, Opavice
Ema Petra Korchanová - Opava
Radoslav  Delinčák - Moravice, Morava, Opava, Úhlava, Teplá, Ohře, Střela, Svratka
Filip  Trubíni - Moravice, Opava, Úhlava, Teplá, Ohře, Střela
Eliška Hamrlová - Opavice
Jiří  Střeštík - Svitava, Moravice, Úhlava, Teplá, Ohře, Střela
Karolína  Kurfürstová - Moravice, Morava, Opava, Úhlava, Svratka
Jakub  Prášilík - Opava
Jiří  Anderle - Teplá, Ohře, Střela
Lenka  Doskočilová - Morava
 

 

 

                 KRÁL  KRYS    2021
Řád myšice malooké, poddruh Apodemus uralensis cimrmani
 
    Celoroční oddílová soutěž o titul "Král krys". Tento titul získá řádný člen, který nasbírá za kalendářní rok nejvíce bodů za provedené "krysy", tedy opuštění lodi po zvrhnutí. Za "krysu" se považuje i vypadnutí z lodi během jízdy (zejména na nafukovacích lodích a otevřenkách). Za "krysu" se nepovažuje tzv. břehulák, při nasedání či vysedání a také úspěšný eskymácký obrat.
    Za "krysu" provedenou od 1.4. do 30.9. (LÉTO) bude členu připočítán 1 bod.
    Za "krysu" provedenou od 1.10. do 31.3. (ZIMA) budou členu připočítány 2 body.
Do soutěže se započítává jen vykrysení z lodi při splouvání řek, tzn. že "krysy" na treninku při nacvičování techniky či eskymáků se nepočítají.
    Vítěz získá nejen cenu pro Krále krys pro daný rok, ale i doživotně propůjčen Řád myšice malooké.

 

    JMÉNO LÉTO ZIMA BODY
  1.        
         
 
 
     ROK 2020:                          
      JMÉNO   LÉTO   ZIMA   BODY
  1.   Karolína  Kurfürstová      2      1      4
    Ivo Jarka      2             1      4
  3.   Kamila  Čajková      3        3
  4.   Vojtěch  Vojčík      2        2
    Tomáš  Vojčík      2        2
    Eva  Frydrychová        1      2
  7.   Radoslav  Delinčák      1        1
 
 

__________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Odznak  JÁRY  CIMRMANA
 
 
  Dlouhodobá soutěž, ve které se zohledňují výsledky na oficiálních vodáckých závodech, kterých se náš řádný člen účastní. Odznak JC má 4 stupně a to bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový. Závodník obdrží o splnění daného stupně certifikát.
PODMÍNKY  pro získání jednotlivých stupňů odznaku JC:
     BRONZOVÝ - 5 x umístění do první poloviny startovního pole jednotlivých kategorií, nebo 10 účastí na závodech.
     STŘÍBRNÝ - 10 x umístění do první poloviny startovního pole jednotlivých kategorií, nebo 15 účastí na závodech.
     ZLATÝ - 15 x umístění do první poloviny, z toho 10 x umístnění do první pětiny startovního pole jednotlivých kategorií.
   DIAMANTOVÝ - 25 x umístění do první poloviny, z toho 10 x umístnění do první desetiny startovního pole jednotlivých kategorií.
     U všech stupňů odznaku musí být více než polovina závodů z ČPV.
    Umístnění do 3. místa se počítá jako umístění do první desetiny, i v případě, že počet závodníků v kategorii je malý a matematický výpočet by takovému započítání odporoval. Pokud však bude počet závodníků v kategorii menší než 6, je pro započítání umístění do první desetiny nutné závod vyhrát.
     Potřebné nejhorší umístění se vždy zaokrouhluje směrem nahoru.
Příklad: 72 hodnocených závodníků v kategorii. Pro umístnění v první desetině je tedy zapotřebí umístnit se do 72:10=7,2 místo. Po zaokrouhlení směrem nahoru postačí 8. místo.
 
ZÁVODNÍK III. výkonnostní třídy - 20 x umístění do první poloviny startovního pole, z nichž musí být více než polovina z ČPV
ZÁVODNÍK II. výkonnostní třídy - 20 x umístění do první pětiny startovního pole, z nichž musí být více než polovina z ČPV
ZÁVODNÍK I. výkonnostní třídy - 20 x umístění do první desetiny startovního pole, z nichž musí být více než polovina z ČPV
 
 
 
     JMÉNO získaný stupeň  pouhá účast  umístnění do 1/2  umístnění do 1/5  umístnění do 1/10

   Varga  Ondrej

 

  ZÁVODNÍK I. VT

 DIAMANTOVÝ

 

  Svratka 2009

  Střela 2014  (GTX)

Sázava 2015  (GTX)

Sázava 2016  (GTX)

Svratka 2016  (GTX)

 Teplá 2016  (GTX)

 Teplá 2018  (GTX)

 

   

 

    Svratka 2008

    Blanice 2008

    Teplá 2008

    Hamerák 2008

    Sázava 2009

    Svratka 2010

    Hamerák 2010

    Otava 2013

    Svratka 2013

    Teplá 2014

    Blanice 2015 

    Teplá 2015  (GTX)

    Blanice 2016  (GTX)

    Úhlava 2017  (GTX)

    Sázava 2018  (GTX)

    Úhlava 2019 (GTX)

  Teplá 2007  (C1)

  Blanice 2010

  Úhlava 2010

  Blanice 2011

  Střela 2011

  Bobr cup 2012 (team)

  Úhlava 2013

  Teplá 2013

 

 

   Hamerák 1990  (C2)

   Hamerák 1991  (C2)

   Hloučela 1991  (C2)

   esk Prostějov 1991 (C2)

   Hamerák 1992  (C2)

   GP eskymo 1992 (C2)

   Hloučela 1997  (C2)

   Hamerák 1998  (C2)

   Střela 2008

   Blanice 2009

   Úhlava 2009

   Teplá 2009

   Střela 2010

   Teplá 2010

   Úhlava 2011

   Teplá 2011

   krajský  esk. 2012 (C1)

   Střela 2013

   Blanice 2014

   Střela 2016  (GTX)

   Jihlava 2017  (GTX)

   Jihlava 2018  (GTX)

   Sázava 2019  (GTX)

   Jihlava 2019  (GTX)

   Teplá 2020  (GTX)

   Střela 2020  (GTX)

   Střeštík  Jiří

  ZÁVODNÍK III. VT

   STŘÍBRNÝ

 Svratka 2010

 Hamerák 2010

 Svratka 2012

 Svratka 2013

 Hamerák 2014

 Sázava 2015

 Blanice 2015

 Teplá 2015  (C1)

 Blanice 2016

 Teplá 2016  (C1)

kraj. přeb. esk 2017

 Sázava 2017

 Jihlava 2017

kraj. přeb. esk. 2018

 Sázava 2018

 Teplá 2018

kraj. přeb. esk 2019

 Sázava 2019  (K1)

 Blanice 2019  (K1)

 

    Blanice 2010

    Blanice 2011

    Svratka 2011

    Střela 2011

    Sázava 2012

     Teplá 2012

     Střela 2013

     Teplá 2013

     Blanice 2014

     Teplá 2014

     Teplá 2015

     Sázava 2016

     Svratka 2016

     Teplá 2016

     Úhlava 2017   (K1)

     Jihlava 2018   (K1)

     Úhlava 2020   (K1)

     Teplá 2020

     Teplá 2020  (K1)

      Teplá 2011    Střela 2020
   Anderle  Jiří      STŘÍBRNÝ

 Svratka 2010

 Hamerák 2010

 Svratka 2012

 Svratka 2013

 Hamerák 2014

 Sázava 2015

 Blanice 2015

 Sázava 2017

 Jihlava 2017

 

    Blanice 2010

    Blanice 2011

    Svratka 2011

    Střela 2011

    Sázava 2012

    Teplá 2012

    Střela 2013

    Teplá 2013

    Blanice 2014

    Teplá 2014

    Teplá 2015

    Sázava 2016

    Svratka 2016

    Teplá 2016

    Teplá 2020

       Teplá 2011    Střela 2020
Janoštíková Markéta     STŘÍBRNÝ  Teplá 2014  (GTX)

 Úhlava 2014  (GTX)

 Střela 2014  (GTX)

kraj. př. esk. 2015

 Sázava 2015

 Blanice 2015

 Úhlava 2015

 Teplá 2015

kraj. př. esk. 2016

 ČP eskym. 2016

 Sázava 2016

 Svratka 2016

 Střela 2016

 Teplá 2016

 Hamerák 2016

kraj. přeb. esk. 2017

   ČP eskym 2018

 Sázava 2018

 Jihlava 2018

   ČP eskymo 2019

 Svratka 2019

  Hameráček 2019

  Úhlava 2020

  Teplá 2020

  Střela 2020

     Blanice 2016

   ČP eskymo 2017

     Sázava 2017

     Jihlava 2017

     Úhlava 2017

     Teplá 2018

     Blanice 2019

     Jihlava 2019

     Úhlava 2019

 

   Sázava 2019

kraj. přeb. eskymo 2018

kraj. přeb. eskymo 2019

   Doskočilová Lenka     STŘÍBRNÝ  Sázava 2015

 Sázava 2016

 Svratka 2016

 Teplá 2016

 Teplá 2018

    Teplá 2015

    Blanice 2016

    Úhlava 2017

    Sázava 2018

    Úhlava 2019

      Střela 2016

   Jihlava 2017

   Jihlava 2018

   Sázava 2019

   Jihlava 2019

   Vojčík  Tomáš     BRONZOVÝ

 Střela 2016

 Jihlava 2017

kraj. přeb. esk. 2018

 Sázava 2018

 Teplá 2018

Jihlava 2018

kraj. přeb. esk. 2019

 Sázava 2019

 Svratka 2019

 Jihlava 2019

  Hameráček 2019

     
Stojaníková Michaela    BRONZOVÝ   Sázava 2018

   Teplá 2018

  ČP eskymo 2019

   Svratka 2019

   Jihlava 2019

   Hameráček 2019

     Jihlava 2018

  kraj, přeb. esk. 2019

     Sázava 2019

     Blanice 2019

     Úhlava 2020

   
  Frydrychová  Eva    BRONZOVÝ  

kraj. přeb. esk 2019

  ČP eskymo 2019

   Svratka 2019

   Blanice 2019

   Jihlava 2019

   Úhlava 2019

   Hameráček 2019

   Teplá 2020

   Střela 2020
   Úhlava 2020    
  Jarka  Ivo  

 Teplá 2016

kraj. přeb. esky 2018

  Bobr cup 2016 (team)    
  Korchanová Ema Petra  

kraj. přeb. esky 2017

 Sázava 2018

 Teplá 2018

     
   Vojčík Radek  

   ČP esk. 2017

  ČP eskym 2018

  Svratka 2019

   Hamerák 2019

kraj. přeb. eskymo 2018  

kraj. přeb. eskymo 2017

kraj. přeb. eskymo 2019

   Vargová Veronika  

kraj. přeb. esk. 2019

   ČP eskymo 2019

   

kraj. přeb. eskymo 2018

 ČP eskymo 2018

   Hamrlová Eliška  

kraj. přeb. esk 2018

kraj. přeb. esk 2019

   ČP eskymo 2019

  Svratka 2019

  Jihlava 2019

   Hameráček 2019

     
   Anguridisová Tamara  

   ČP eskym 2018

   ČPeskymo 2019

   

kraj. přeb. eskymo 2018

kraj. přeb. eskymo 2019

   Prášilík  Jakub  

kraj. přeb. esk 2019

   Sázava 2019

   Svratka 2019

   Jihlava 2019

     
   Čajková  Kamila  

   Svratka 2019

   Blanice 2019

   Jihlava 2019

    Úhlava 2019

    Teplá 2020

    Střela 2020

     
   Kufelová  Romana  

   Svratka 2019

   Úhlava 2019

   Teplá 2020

   Střela 2020

     
   Vojčík Vojtěch  

   Svratka 2019

   Jihlava 2019

   Hameráček 2019  

   Úhlava 2020

   Teplá 2020

      Střela 2020    
   Trubíni  Filip  

   Úhlava 2020

   Teplá 2020

   Střela 2020

     
   Delinčák  Radoslav      Úhlava 2020    

     Teplá 2020

     Střela 2020

   Kurfürstová  Karolína      Úhlava 2020      
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
                 
 
     Plaketa  inspektora TRACHTY
 
     Dlouhodobá soutěž, ve které se zohledňují ujeté kilometry na vodě a sjeté řeky. Do soutěže se započítávají KM a řeky, které soutěžící sjel jako řádný člen. Plaketa má 4  stupně a to bronzovou, stříbrnou, zlatou a diamantovou. K započítání řeky je zapotřebí sjet souvislý úsek 5 km (výjimka je možná při oficiálním organizovaném splutí toku, jehož délka je kratší). O získání jednotlivých stupňů obdrží člen certifikát.
     Do hodnocení se započítávají všechny řeky, které jste sjeli za celou dobu členství. Kilometry se počítají od roku 2009, od kdy je vedena evidence.
Podmínky pro získání jednotlivých stupňů plakety:
      BRONZOVÁ - 10 sjetých řek a ujet na vodě 1x vzdálenost mezi sídlem našeho klubu a místem pobytu J.C. v době 1. světové války v Dymokurech a zpět, tedy 512 km
      STŘÍBRNÁ - 15 sjetých řek a ujet na vodě 2x vzdálenost mezi sídlem našeho klubu a místem pobytu J.C. v době 1. světové války v Dymokurech a zpět, tedy 1 024 km
        ZLATÁ - 20 sjetých řek a ujet na vodě 3x vzdálenost mezi sídlem našeho klubu a místem pobytu J.C. v době 1. světové války v Dymokurech a zpět, tedy 1 536 km
        DIAMANTOVÁ - 30 sjetých řek, z čehož musí být 1 zahraniční a ujet na vodě 4x vzdálenost mezi sídlem našeho klubu a místem pobytu J.C. v době 1. světové války v Dymokurech a zpět, tedy 2 048 km
 
Obeplutí hranic České republiky - 2 290 km na vodě
Gerlachova plaketa - 2 654 km na vodě
 
MISTR vodní turistiky III. třídy - zdokumentovaných 3 000 km na vodě a 40 splutých řek, z nichž nejméně 5 musí být zahraničních
MISTR vodní turistiky II. třídy  - zdokumentovaných 4 000 km na vodě a 50 splutých řek, z nichž nejméně 10 musí být zahraničních
MISTR vodní turistiky I. třídy   - zdokumentovaných 5 000 km na vodě a 60 splutých řek, z nichž nejméně 15 musí být zahraničních
 
Stav kilometrů k 31.12.2019 (pro aktuální stav ujetých kilometrů je třeba přičíst km za rok 2020)
 
    JMÉNO     získaná plaketa    kilometry                      řeky
   Ondrej  Varga

    DIAMANTOVÁ 

  + obeplutí hranic ČR

  + Gerlachova plaketa     

          MISTR

 VODNÍ  TURISTIKY 

          III. třídy

 

    3 089

 Hamerský potok, Hloučela, Opava, Poprad, Hornád

 Hron, Belá, Váh, Vltava, Opavice

 Moravice, Doubrava, Sázava, Svratka, Blanice

 Dunajec, Úhlava, Teplá,  Střela, Chrudimka

 Ohře, Morava, Vavřinecký potok, Mastník, Ostravice

 Kobylí potok, Otava, Vydra, Salza, Jihlava

 Olše, Odra, Berounka, Cidlina, Labe

 Mrlina, Tichá Orlice, Loučná, Orlice, Desná

 Valová, Punkva, Divoká Orlice, Mrežnica, Zrmanja

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Liptovský Mikuláš, České Budějovice, Roudnice nad Labem

 Roztoky u Křivoklátu, Praha Troja, Veltrusy

 Opava, Wietrznice, Brandýs nad Labem

   Markéta  Janoštíková          STŘÍBRNÁ         1 396  Moravice, Teplá, Ohře, Opava, Opavice

 Úhlava, Jihlava, Střela, Berounka, Vavřinecký potok

 Olše, Odra, Chrudimka, Cidlina, Labe

 Mrlina, Dunajec, Sázava, Blanice, Tichá Orlice

 Loučná, Orlice, Desná, Valová, Morava

 Divoká Orlice, Punkva, Svratka, Hamerský potok, Doubrava

 Salza, Mrežnica, Zrmanja,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Wietrznice, Opava, Roudnice nad Labem

 Roztoky u Křivoklátu, Brandýs nad Labem, Veltrusy

 České Budějovice,

   Tomáš Vojčík         STŘÍBRNÁ         1 572  Moravská Sázava, Morava, Opava, Odra, Ostravice

 Moravice, Opavice, Divoká Orlice, Svratka, Teplá

 Ohře, Střela, Podolský potok, Jihlava, Sázava

 Mrežnica, Zrmanja, Berounka, Hameráček,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Opava, České Budějovice, Roztoky u Křivoklátu

   Jiří  Střeštík          STŘÍBRNÁ         1 090  Opava, Moravice, Svratka, Blanice, Hamerský potok

 Chrudimka, Divoká Orlice, Vltava, Teplá, Ohře

 Střela, Sázava, Bystřička, Vsetínská Bečva, Bečva

 Cetina, Jihlava, Morava, Opavice, Salza  

 Úhlava, Berounka, Svitava,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Opava, Roztoky u Křivoklátu,

  Jiří  Anderle      BRONZOVÁ         723  Opava, Moravice, Svratka, Vltava, Blanice

 Hamerský potok, Teplá, Ohře, Střela, Sázava

 Jihlava, Morava, Salza,

   Čajková Kamila           BRONZOVÁ       743  Odra, Ostravice, Moravice, Morava, Dunajec

 Moll, Lieser, Gail, Lassing, Salza

 Svratka, Blanice, Jihlava, Berounka, Zrmanja

 Mrežnica, Úhlava, Olše, Opava, Punkva

 Sázava, Vltava, Soča, Opavice, Teplá

 Ohře, Střela, Opavice,

            UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Roztoky u Křivoklátu,

   Roman  Popovič         100  Hloučela, Moravice, Sázava, Blanice,
   Lenka Doskočilová            401

 Sázava, Krka, Sáva Bohinjka, Sáva Dolinka, Soča 

 Koritnica, Teplá, Ohře, Divoká Orlice, Blanice

 Svratka, Dunajec, Střela, Jihlava, Úhlava

 Chrudimka, Mrežnica, Zrmanja, Morava,

   Ivo Jarka            247

 Ostravice, Divoká Orlice,  Teplá, Ohře, Morava

 Opava, Podolský potok, Opavice, Moravice,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Opava,

   Korchanová Ema Petra           229

 Teplá, Ohře, Opava, Opavice, Moravice

 Sázava,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Opava, České Budějovice,

   Vojčík Radek           402

 Teplá, Ohře, Opava, Opavice, Sázava

 Desná, Berounka, Moravice, Morava, Svratka

 Hamerák,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Opava, Roztoky u Křivoklátu,

   Vargová  Veronika           131

 Moravice, Mrežnica, Zrmanja, Desná,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Roztoky u Křivoklátu,

   Anguridisová Tamara            87

 Opava, Opavice, Moravice, Morava,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Opava, Roztoky u Křivoklátu,

   Hamrlová Eliška           159

 Opavice, Opava, Moravice, Morava, Klodnica

 Odra, Svratka, Jihlava, Hameráček,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Opava, Roztoky u Křivoklátu,

   Stojaníková Michaela           274

 Opava, Sázava, Teplá, Ohře, Jihlava

 Moravice, Svratka, Blanice, Hameráček, Morava

 Úhlava, Opavice,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Roztoky u Křivoklátu, Opava, Roudnice nad Labem

 Brandýs nad Labem, České Budějovice,

    Frydrychová Eva           187

  Moravice, Jihlava, Desná, Opava, Svratka

  Blanice, Úhlava, Hameráček, Teplá, Ohře

  Střela, Morava,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Roztoky u Křivoklátu, Opava, Roudnice nad Labem

 Brandýs nad Labem, České Budějovice,

   Janoštíková Iveta           54  Mrežnica, Zrmanja,
   Prášilík Jakub          126

 Opava, Moravice, Sázava, Opavice, Svratka

 Jihlava,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Opava,

   Kufelová Romana         252

 Ostravice, Moravice, Morava, Moll, Lieser

 Gail, Lassing, Salza, Svratka, Blanice

 Berounka, Úhlava, Olše, Odra, Teplá

 Ohře, Střela,

            UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Roztoky u Křivoklátu,

    Vojčík Vojtěch        343

 Moravice, Svratka, Jihlava, Hameráček, Opava

 Morava, Opavice, Úhlava, Teplá, Ohře

 Střela,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Opava, Roztoky u Křivoklátu, České Budějovice

   Radoslav  Delinčák        130

 Moravice, Morava, Opava, Úhlava, Teplá

 Ohře, Střela, Svratka,

             UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Roztoky u Křivoklátu, České Budějovice,

    Filip  Trubíni          85

 Moravice, Opava, Úhlava, Teplá, Ohře

 Střela,

              UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Roztoky u Křivoklátu, České Budějovice,

   Karolína  Kurfürstová        70

 Moravice, Morava, Opava, Úhlava, Svratka

               UMĚLÉ  SLALOMOVÉ  DRÁHY:

 Roztoky u Křivoklátu, České Budějovice,

   

 

  

                                                 Plaketa  prince  Jasoně

 

     Dlouhodobá soutěž, ve které se počítají čistě projeté branky v závodech Českého poháru vodáků.

Podmínky pro získání jednotlivých stupňů plakety pJ:

     BRONZOVÁ   -   100 čistě projetých branek

     STŘÍBRNÁ   -   300 čistě projetých branek

     ZLATÁ   -   600 čistě projetých branek

     DIAMANTOVÁ   -   900 čistě projetých branek

      jméno a příjmení      dosažený stupeň plakety pJ
   Ondrej Varga    ZLATÝ
  Jiří Střeštík    STŘÍBRNÝ
  Markéta Janoštíková    STŘÍBRNÝ
  Jiří Anderle    BRONZOVÝ
   Lenka Doskočilová    BRONZOVÝ
   Tomáš Vojčík      BRONZOVÝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                Plaketa  Strašného  Ládi

 

      Dlouhodobá soutěž, ve které se počítají trestné body, které člen obdržel na závodech Českého poháru vodáků.

Podmínky pro získání jednotlivých stupňů plakety SL:

     BRONZOVÁ   -   2 000 trestných bodů

     STŘÍBRNÁ   -   4 000 trestných bodů

     ZLATÁ   -   6 000 trestných bodů

     DIAMANTOVÁ   -   7 796 trestných bodů

   jméno a příjmení    dosažený stupeň plakety
   Jiří Střeštík    STŘÍBRNÝ
   Jiří Anderle    STŘÍBRNÝ
     Ondrej Varga     BRONZOVÝ
      Markéta Janoštíková      BRONZOVÝ

 

 

 

TOPlist