DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 04.10.2022 19:30:15 

Kanoe klub Liptákov‚ z.s.

        Závodníkům ČPV pro orientaci dodávám, že závodit v brankách je daleko obtížnější, než úsek dané obtížnosti pouze sjet. Proto jezdec, který chce s úspěchem najíždět do branek na WW I, by měl dokázat s přehledem jezdit na WW II, závodník na WW II by měl mít zkušenosti s WW III a tak dále. Také je třeba uvážit skutečnost, že při závodech máme nadlepšen vodní stav, což může také zvýšit obtížnost. Rovněž je důležité mít na paměti fakt, že jízda na závodech v dubnu, či září klade vyšší nároky na odolnost jezdce a jeho vybavení než červencová Vltava.
 
JEZY nejsou divoká voda - jezděte jen ty, do kterých byste si troufli bez lodi.
 
stupeň název charakter koryta - riziko nároky na jezdce vybavení
  ZW  klidná Stojatá nebo slabě proudící voda. Rychlost proudu může být místy vyšší než 6 km/h, proud je však souvislý a netvoří vlny. Za překážkami se již tvoří zpětné proudy. Bez zvláštních nároků, vhodné pro trénink začátečníků. lodě zajištěné proti  potopení
WW  I lehká Malé peřeje s pravidelnými vlnami, přehledné, užší meandrující toky s břehovými porosty, riziko při plavání minimální, samozáchrana snadná. znalost ovládání lodě na tekoucí vodě. lodě zajištěné proti potopení, vesta a helma
WW  II mírně těžká Větší peřeje s vlnami, široké dobře čitelné průjezdy v zablokovanějším korytě, nebo užší koryto s malými peřejemi s nutností rychlejších reakcí, občasné překážky jsou dobře viditelné a lze se jim poměrně snadno vyhnout s určitým tréninkem, prohlídka není nutná, riziko při plavání ještě malé, samozáchrana dobře možná, pomoc kamarádů při lovení materiálu není na škodu. Znalost ovládání lodi na peřejnaté vodě, umět přistát ve vracáku je nutné, trénovanost a zkušenosti jsou doporučeny. možno ještě otevřené pevné lodě dobře zajištěné proti potopení, lépe zavřené nebo nafukovací lodě, vesta a přilba nutná !!
WW III těžká Peřeje s vyššími nepravidelnými vlnami, lehčí válce a středně zablokovaný terén, peřeje v meandrech s menší přehledností, úzká nepřehledná místa s překážkami. Na řece s větším průtokem se mohou vyskytnout i ostrá rozhraní a karfioly ve vracáku. Obtížnějším místům se lze ještě vyhnout. Prohlídka je vhodná u míst, které jedeme poprvé nebo jsou známá změnami (padlé stomy a pod.). Nebezpečí zranění při plavání ještě není kritické, samozáchrana je zvládnutelná, ale pomoc kamarádů je vhodná, jinak se plave dlouho s možností zranění. Znalost techniky i taktiky jízdy na divoké vodě, trénovanost, nutnost rychlého ovládání lodi na takové vodě. Praxe v používání záchranných pomůcek. zavřené lodě nebo nafukovací lodě, ochranný oděv, záchranářské vybavení, přilba, vesta
WW IV velmi těžká Velké a silné peřeje s velkými vlnami, válce, karfioly, víry, návaly vody na překážky, silně zablokované koryto s úzkými průjezdy se stupni a skluzy, méně přehledné, ale předvídatelné. Mohou se objevit obrovské vlny a válce, kterým se již nelze vyhnout a musí se jimi projet. Prohlídka úseku je nutná u první jízdy a doporučená vždy. Riziko pro plavce je střední až velké, samozáchrana je komplikovaná. Pomoc kolegů je nutná a vyžaduje praxi. Komplexní znalost techniky a taktiky jízdy na těžké vodě, trénovanost a zkušenosti jsou nezbytné. Terén vyžaduje rychlé manévry pod tlakem. Nutnost vjet do vracáku a rozmyslet další postup. Peřeje se mohou pohybovat až u hranice rizika. Eskymácký obrat je téměř nutností, praxe v používání veškerého záchranářského vybavení, psychická odolnost. slalomové, sjezdové nebo lodě určené pro extrémní kajaking, velké rafty + záchranné pomůcky 
WW V extrémně těžká Velké vlny, válce, víry, vysoké stupně, velká rychlost proudu, extrémně nepřehledné zablokované koryto. Vystavuje jezdce velkému riziku. Peřeje bezprostředně navazují na sebe, vracáků je málo a je nutné o nich vědět předem. Prohlídka je důležitá, ale bývá obtížná. Plavání je životu nebezpečné, záchrana více než problematická. Bleskurychlé a přesné reakce pod obrovským psychickým tlakem. Jízda jen ve specializovaných skupinách s obrovskými zkušenostmi a praxí. Nutností je stoprocentní zvládnutí eskymáckého obratu na takové vodě a téměř profesionální ovládání všech záchraných pomůcek a záchranářských technik. speciální lodě pro tuto vodu + záchranné prostředky
WW IV hranice sjízdnosti Násobení obtíží vodního terénu. Sjízdné jen za určitého vodního stavu a ideálních podmínek - speciální týmová příprava na sjezd daného úseku.                           dtto               dtto

 
                                    V O D Á C K É   D E S A T E R O
 
1.   Ztracené pádlo proti proudu nehledej.
2.   Vodáková stolice je přímo úměrná průtoku vody v řece.
3.    a) obtížnost divoké vody klesne, zvýší-li se hladina alkoholu v krvi
      b) obtížnost klidné vody stoupne, zvýší-li se hladina alkoholu v krvi.
4.    Stabilitu lodi určuje posádka.
5.    Vodák vydrží déle v hospodě, nežli pod vodou.
6.    Za každý dobrý skutek následuje spravedlivý trest.
7.    Každou dívku i kaskádu si před sjetím dobře prohlédni.
8.   Nejhorší jsou kamarádi.
9.   Kamarádi šestkových vod přenášejí méně obtížná místa vpravo.
10.  Ihned po zvrhnutí na háčka neřvi, pod vodou tě stejně neslyší. 
 
Pro zábavu i poučení:
- Kdo chce na vodu jezdit, vždycky si pádlo najde.
- Začínající vodák se při každém sjezdu naučí něco, co měl rozhodně znát před vyplutím.
- Při průskoku válcem nedrž pádlo před obličejem, neztratíš tak přehled, glanz ani zuby.
- Nejezdi bez přilby, hlavou dno neprorazíš.
- Placatka rumu ve vestě ti život nezachrání, ta vesta možná ano.
- Nepostaráš-li se o náklon lodi sám, postará se o něj voda ( většinou o opačný).
- Záchrana na divoké vodě neznamená nic jiného, než skutečnost, že došlo k chybě při sjezdu.
- Všechny jezy jsou sjízdné, některé jen jednou.
- Někteří vodáci chlastají tak, že se jim za zuby tvoří vracáky.
- Kdo se necvakne, ten jezdí pod svoje možnosti.