DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 04.10.2022 19:30:15 

Kanoe klub Liptákov‚ z.s.

 

Z pověření Českého svazu kanoistů, ve spolupráci s VODÁK sport s.r.o., pořádáme dne 12.3.2022, v budově městských lázní v Krnově, již jedenáctý ročník krajského kola Moravskoslezského kraje Českého poháru v eskymování. První tři závodníci z každé kategorie postupují přímo do republikového finále, které se koná 27.3.2022 v Brně.

 

11. ročník Českého poháru v eskymování 2022

krajské kolo Moravskoslezského kraje

 

 

Pořadatelé:                          Kanoe klub Liptákov, z.s., ve spolupráci s VODÁK sport, s.r.o.

Technické provedení:         Kanoe klub Liptákov, z.s.

Datum konání:                     12. března 2022

Místo:                                       bazén Městských lázní, ČS Armády 15, Krnov

Hlavní funkcionáři závodu:    ředitel závodu: Markéta Janoštíková

                                                  hlavní rozhodčí závodu: Ondrej Varga

                                                  hospodář závodu: Bc. Petr Kurfürst                                               

Plavčík, zdravotní služba:    zajištěno provozovatelem bazénu

Informace, přihlášky:           e-mail: kkliptakov@seznam.cz

 

Přihlášky pošlete e-mailem do 10. března 2022 (jméno, příjmení, ročník narození, kategorie, oddíl).

 

Podmínky účasti: Krajského kola se smí zúčastnit závodník, který má v Moravskoslezském kraji trvalé bydliště, nebo je členem oddílu, který má v tomto kraji sídlo. Závodník se smí zúčastnit jen jednoho krajského kola. Smí však v rámci jednoho kola soutěžit ve více kategoriích (K1, C1, C2).

 

Časový harmonogram:    09:00 – 09:30 prezentace

                                           09:00 – 13:40 výklad pravidel, samotné soutěže, vyhlášení                                                             

                                           14:00 ukončení aktivit a opuštění prostor městských lázní  

Doprava, ubytování:         pořadatel nezajišťuje

Startovné:                          100,- Kč na osobu

 

Soutěží se pouze na plastových lodích !!!

 

Kategorie:

K1 žactvo s dopomocí (ročník narození 2009 a mladší)pouze pro začátečníky, kteří nezvládnou 3 eskymáky po sobě

K1 žactvo (ročník narození 2009 a mladší)

K1 dorostenci (ročník narození 2005–2008)

K1 dorostenky (ročník narození 2005–2008)

K1 muži (ročník narození 1978–2004)

K1 ženy (ročník narození 1978–2004)

K1 veteráni (ročník narození 1963–1977)

K1 veteránky (ročník narození 1963–1977)

K1 60 plus muži (ročník narození 1962 a starší)

K1 60 plus ženy (ročník narození 1962 a starší)

C1

C2

V každé kategorii budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci, kteří budou odměněni medailí, diplomem a věcnými cenami. Z každé kategorie postupují tři nejlepší závodníci do finále Českého poháru v eskymování v Brně, které se koná 27. března 2022.

Do finále postupují závodníci ve stejné kategorii, v jaké závodili v krajském kole. V kategorii C2 závodí dvojice závodníků, finále se musí účastnit posádka ve stejném složení.

 

Disciplíny a jejich hodnocení

Soutěží se ve dvou disciplínách. Pokud závodník nedokončí nebo neabsolvuje disciplínu Eskymování na čas (TRAŤ), bude diskvalifikován.

 

1. disciplína – Eskymování na čas

Soutěžící musí absolvovat trať, během které musí otočit předepsaný počet eskymáckých obratů.

V bazéně délky 25 m se vymezí dráha napříč (šířka cca 1/3 bazénu). Na protějších stranách se umístí bójka u břehu. Soutěžící sedí připraven v K1 (C1) a drží se rukou bójky. Po odstartování pádluje na druhou stranu, cestou musí udělat 3 eskymácké obraty (o 360°), a aniž by vyjel z dráhy, dojede na druhou stranu a dotkne se bójky – rukou. Poté pádluje zpět, cestou udělá tři eskymácké obraty a končí v okamžiku, kdy se dotkne první bójky rukou. Bójky se závodník dotýká po úplném dokončení 3 eskymáckých obratů.

U kategorie C2 se na startu drží rukou bójky oba závodníci, na protější straně se dotýkají rukou bójky oba závodníci (nemusí současně), v cíli se dotknou rukou opět oba závodníci. Čas se měří při doteku druhého v pořadí. Během přejezdu tam i zpět pádlují oba závodníci a to na různých stranách. Cestou tam i zpět provede posádka tři eskymácké obraty.

Rozhoduje čas, v jakém soutěžící trať absolvoval. Pokud nesplní eskymácké obraty, nedotkne se rukou bójek (u C2 oba závodníci), nedokončí trať, je diskvalifikován. Pokud v průběhu jízdy závodník vyplave, může doplavat ke břehu, vylít loď a pokračovat od místa, kde vyplaval, časomíra běží pořád. Pokud závodník vyjede z dráhy (přejede nebo se dotkne dělícího lana, narazí do stěny bazénu, která slouží k vytyčení boční strany dráhy) získá 2 trestné vteřiny a to platí při každém vyjetí z dráhy (platí pro všechny kategorie).

Je zakázáno odrážení pádlem od břehu bazénu nebo bójky a najíždění na břeh bazénu (trestá se diskvalifikací). (Pokud se při otáčení dotkne závodník lodí nebo pádlem přední či zadní stěny bazénu, tak to nevadí, ale nesmí na ni úmyslně s rozjezdem najet – např. do cíle. Snad je jasný rozdíl mezi termínem dotknout a záměrně narazit…)

Pouze kategorie K1 žactvo s dopomocí absolvuje trať bez eskymování (jen přejezd tam a zpět s dotyky – bez eskymování). I zde platí penalizace za každé vyjetí z dráhy 2 vteřiny.

 

2. disciplína – Eskymování na počet

Soutěžící musí ve stanoveném časovém limitu (30 vteřin) absolvovat co možná nejvíce eskymáckých obratů.

Eskymácký obrat (eskymák) začíná závodník s pádlem před sebou. U kategorie C2 začínají závodníci s pádlem před sebou, na různé strany. Otočka o 360°. Eskymák je ukončený, pokud je loď vodorovně. Eskymuje se celou dobu s kajakářským pádlem (s výjimkou eskymování na C1 a C2 – eskymují s C1 pádlem), jakýmkoli způsobem. Nesmí se eskymovat bez pádla nebo s jinou pomůckou.

Vyjetí z vymezeného prostoru se netrestá.

Rozhoduje počet dokončených eskymáckých obratů provedených během daného časového limitu – 30 vteřin.

U kategorie K1 žactvo s dopomocí se počítají eskymáky, které závodník zvládl sám. Eskymáky, u kterých bylo potřeba pomoct, se nepočítají. Eskymácký obrat o 180° se počítá za polovinu bodu – polovinu eskymáka (pouze u této kategorie). Pokud závodník zvedne za 30 vteřin 5 a více eskymáckých obratů, bude automaticky přeřazen do kategorie žactvo (bez dopomoci).

Pořadí se vypočítá: čas, za který závodník absolvoval první disciplínu eskymování na čas (po přičtení trestných vteřin) mínus tolik vteřin, kolik závodník absolvoval eskymáckých obratů ve druhé disciplíně eskymování na počet. Při stejném výsledném čase rozhoduje o pořadí počet eskymáků na počet.

 

Protesty: Protesty přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 100,- Kč ihned po dokončení disciplíny. 

Vybavení: Pořadatel zajišťuje omezené množství soutěžních kajaků. Pádla a šprajdy musíte mít vlastní. Pokud bude soutěžící závodit na C1 nebo C2, musí si dovézt, po domluvě, vlastní polyethylenovou C1 nebo C2. Loď musí být čistá. Další vybavení (skřipec, špunty do uší, plavky…) pořadatel nezajišťuje.

Bezpečnost: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, při závodě mohou používat vodáckou přilbu a vodáckou vestu. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze pod dohledem vedoucího staršího 18 let z vysílající složky, při závodě musí použít funkční vodáckou přilbu. Při závodě závodníků z kategorie K1 žactvo s dopomocí je doporučena záchrana přímo v bazéně.

 

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám svou podporou pomohli uskutečnit tento závod:

BIVAK sport Krnov

Řeznictví U JORGOSE Krnov

KAFEIN, pražírna kávy Krnov

VODÁK sport s.r.o.